SPECIJALNA PONUDA: ZAKAŽITE poresko savetovanje u vezi osnivanja preduzeća u Novom Sadu!

Osnivanje DOO i preduzetnika - 5.000 dinara + takse

Registracija u Poreskoj upravi - 5.000 dinara

Pozovite nas na 021/63-68-087 ili 065/514-53-53

Posetite nas!

Pozivamo vas da nas posetite u nasim prostorijama u Novom Sadu svakog radnog dana od 8 do 16h. Molimo vas da zakazete posetu, kako bismo osigurali da vam budemo na raspolaganju u vreme vase posete. Nasi telefoni su 021/63-68-087, 065/514-53-53.

Nalazimo se na adresi Branka Bajiċa 12 lokal 7, Novi Sad.

Zakoni, podzakonska akta, obrasci, obrasci za platni promet, obrasci za PDV, ostali obrasci, ugovori

Ugovori

Aneks okvirnog repo ugovora Aneks okvirnog repo ugovora Aneks ugovora o radu Aneks ugovora o radu
Okvirni ugovor o trajnoj kupoprodaji hartija od vrednosti Okvirni ugovor o trajnoj kupoprodaji hartija od vrednosti Primer ugovaranja klauzule cfr cena sa vozarinom Primer ugovaranja klauzule cfr cena sa vozarinom
Primer ugovaranja klauzule cip vozarina i osiguranje placeni Primer ugovaranja klauzule cip vozarina i osiguranje placeni Primer ugovaranja klauzule cpt vozarina placena Primer ugovaranja klauzule cpt vozarina placena
Primer ugovaranja klauzule exw franko fabrika Primer ugovaranja klauzule exw franko fabrika Primer ugovaranja klauzule fas franko uz bok broda Primer ugovaranja klauzule fas franko uz bok broda
Ugovor privremenih povremenih poslova 1 Ugovor privremenih povremenih poslova Ugovor privremenih povremenih poslova 2 Ugovor privremenih povremenih poslova 2
Ugovor privremenih povremenih poslova 3 Ugovor privremenih povremenih poslova 3 Ugovor izmedju poslodavca i zadruge o angazovaju zadrugara ugovor izmedju poslodavca i zadruge o angazovaju zadrugara
Ugovor o asignaciji primer 1 Ugovor o asignaciji primer 1 Ugovor o asignaciji primer 2 Ugovor o asignaciji primer 2
Ugovor o autorskom delu primer 1 Ugovor o autorskom delu primer 1 Ugovor o autorskom delu primer 2 Ugovor o autorskom delu primer 2
Ugovor o cesiji 1 Ugovor o cesiji 1 Ugovor o cesiji 2 Ugovor o cesiji 2
Ugovor o clanstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu Ugovor o clanstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu Ugovor o delu primer 1 Ugovor o delu primer 1
Ugovor o delu primer 2 Ugovor o delu primer 2 Ugovor o distribuciji Ugovor o distribuciji
Ugovor o dopunskom radu primer 1 Ugovor o dopunskom radu primer 1 Ugovor o dopunskom radu primer 2 Ugovor o dopunskom radu primer 2
Ugovor o doradi robe Ugovor o doradi robe Ugovor o faktoringu Ugovor o faktoringu
Ugovor o forfetingu Ugovor o forfetingu Ugovor o fransizingu Ugovor o fransizingu
Ugovor o gradjenju primer 1 Ugovor o gradjenju primer 1 Ugovor o gradjenju primer 2 Ugovor o gradjenju primer 2
Ugovor o grupnom organizovanju putovanja Ugovor o grupnom organizovanju putovanja Ugovor o hipoteci Ugovor o hipoteci
Ugovor o hipotekarnom kreditu Ugovor o hipotekarnom kreditu Ugovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna primer 1 Ugovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna primer 1
Ugovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna primer 2 Ugovor o isplati zarada radnika preko tekucih racuna primer 2 Ugovor o isporuci investicione opreme Ugovor o isporuci investicione opreme
Ugovor o isporuci robe Ugovor o isporuci robe Ugovor o izdavanju bankarske garancije Ugovor o izdavanju bankarske garancije
Ugovor o komisionoj prodaji robe Ugovor o komisionoj prodaji robe Ugovor o komisionu sa klauzulom del credere Ugovor o komisionu sa klauzulom del credere
Ugovor o koncesiji stranom licu Ugovor o koncesiji stranom licu Ugovor o konzorcijumu Ugovor o konzorcijumu
Ugovor o kratkorocnoj pozajmici Ugovor o kratkorocnoj pozajmici Ugovor o kratkorocnom kreditu Ugovor o kratkorocnom kreditu
Ugovor o kreditu primer 1 Ugovor o kreditu primer 1 Ugovor o kreditu primer 2 Ugovor o kreditu primer 2
Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti Ugovor o licenci primer 1 Ugovor o licenci primer 1
Ugovor o licenci primer 2 Ugovor o licenci primer 2 Ugovor o lizingu Ugovor o lizingu
Ugovor o medjunarodnoj prodaji robe Ugovor o medjunarodnoj prodaji robe Ugovor o obavljanju agencijskih poslova Ugovor o obavljanju agencijskih poslova
Aneks okvirnog repo ugovora Aneks okvirnog repo ugovora Aneks ugovora o radu Aneks ugovora o radu
Okvirni ugovor o trajnoj kupoprodaji hartija od vrednosti Okvirni ugovor o trajnoj kupoprodaji hartija od vrednosti Primer ugovaranja klauzule cfr cena sa vozarinom Primer ugovaranja klauzule cfr cena sa vozarinom
Primer ugovaranja klauzule cip vozarina i osiguranje placeni Primer ugovaranja klauzule cip vozarina i osiguranje placeni Primer ugovaranja klauzule cpt vozarina placena Primer ugovaranja klauzule cpt vozarina placena
Primer ugovaranja klauzule exw franko fabrika Primer ugovaranja klauzule exw franko fabrika Primer ugovaranja klauzule fas franko uz bok broda Primer ugovaranja klauzule fas franko uz bok broda
Ugovor privremenih povremenih poslova 1 Ugovor privremenih povremenih poslova 1 Ugovor privremenih povremenih poslova 2 Ugovor privremenih povremenih poslova 2
Ugovor privremenih povremenih poslova 3 Ugovor privremenih povremenih poslova 3 Ugovor izmedju poslodavca i zadruge o-angazovaju zadrugara Ugovor izmedju poslodavca i zadruge o-angazovaju zadrugara
Ugovor o asignaciji primer 1 Ugovor o asignaciji primer 1 Ugovor o asignaciji primer 2 Ugovor o asignaciji primer 2
Ugovor o autorskom delu primer 1 Ugovor o autorskom delu primer 1 Ugovor o autorskom delu primer 2 Ugovor o autorskom delu primer 2
Ugovor o cesiji 1 Ugovor o cesiji 1 Ugovor o cesiji 2 Ugovor o cesiji 2
Ugovor o clanstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu Ugovor o clanstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu Ugovor o delu primer 1 Ugovor o delu primer 1
Ugovor o delu primer 2 Ugovor o delu primer 2 Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca Ugovor o obavljanju poslova van prostorija poslodavca
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko studentske zadruge Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko studentske zadruge Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko studentske zadruge 1 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko studentske zadruge 1
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 1 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 1 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 2 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 2
Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 3 Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova primer 3 Ugovor o otpremanju spediciji Ugovor o otpremanju spediciji
Ugovor o posredovanju 1 Ugovor o posredovanju Ugovor o posredovanju 2 Ugovor o posredovanju 2
Ugovor o posredovanju 3 Ugovor o posredovanju 3 Ugovor o prebijanju kompenzaciji Ugovor o prebijanju kompenzaciji
Ugovor o preuzimanju duga Ugovor o preuzimanju duga Ugovor o prodaji hartija od vrednosti sa obavezom kupovine Ugovor o prodaji hartija od vrednosti sa obavezom kupovine
Ugovor o prodaji poslovne zgrade primer 1 Ugovor o prodaji poslovne zgrade primer 1 Ugovor o prodaji poslovne zgrade primer 2 Ugovor o prodaji poslovne zgrade primer 2
Ugovor o prodaji poslovnih prostorija Ugovor o prodaji poslovnih prostorija Ugovor o prodaji robe Ugovor o prodaji robe
Ugovor o prodaji robe po uzorku ili modelu Ugovor o prodaji robe po uzorku ili modelu Ugovor o prodaji robe sa kaparom Ugovor o prodaji robe sa kaparom
Ugovor o prodaji robe s obrocnim otplatama cene Ugovor o prodaji robe s obrocnim otplatama cene Ugovor o prodaji sa odustanicom Ugovor o prodaji sa odustanicom
Ugovor o programiranim isplatama akumuliranih sredstava clana fonda Ugovor o programiranim isplatama akumuliranih sredstava clana fonda Ugovor o proizvodnom fransizingu Ugovor o proizvodnom fransizingu
Ugovor o pruzanju knjigovodstvenih usluga Ugovor o pruzanju knjigovodstvenih usluga Ugovor o pruzanju racunovodstvenih usluga Ugovor o pruzanju racunovodstvenih usluga
Ugovor o punomocju Ugovor o punomocju Ugovor o radu primer 1 Ugovor o radu primer 1
Ugovor o radu primer 2 Ugovor o radu primer 2 Ugovor o radu primer 3 Ugovor o radu primer 3
Ugovor o radu primer 4 Ugovor o radu primer 4 Ugovor o razmeni robe Ugovor o razmeni robe
Ugovor o stranom ulaganju Ugovor o stranom ulaganju Ugovor o trgovinskom zastupanju 1 Ugovor o trgovinskom zastupanju
Ugovor o trgovinskom zastupanju 2 Ugovor o trgovinskom zastupanju 2 Ugovor o volonterskom radu primer 2 Ugovor o volonterskom radu primer 2
Ugovor o vrsenju knjigovodstvenih usluga Ugovor o vrsenju knjigovodstvenih usluga Ugovor o zajednickom koriscenju poslovnih prostorija Ugovor o zajednickom koriscenju poslovnih prostorija
Ugovor o zajmu Ugovor o zajmu Ugovor o zajmu deviznih sredstava Ugovor o zajmu deviznih sredstava
Ugovor o zajmu novca Ugovor o zajmu novca Ugovor o zakupu osnovnog sredstva Ugovor o zakupu osnovnog sredstva
Ugovor o zakupu pokretne stvari Ugovor o zakupu pokretne stvari Ugovor o zakupu poslovne zgrade Ugovor o zakupu poslovne zgrade
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovor o zakupu poslovnog prostora Ugovor o zakupu putnickog vozila Ugovor o zakupu putnickog vozila
Ugovor o zakupu stana za sluzbene potrebe Ugovor o zakupu stana za sluzbene potrebe Ugovor o zalaganju potrazivanja Ugovor o zalaganju potrazivanja
Ugovor o zalozi hartija od vrednosti Ugovor o zalozi hartija od vrednosti Ugovor o zalozi hartija od vrednosti akcija Ugovor o zalozi hartija od vrednosti akcija
Ugovor o zalozi nepokretnosti Ugovor o zalozi nepokretnosti Ugovor o zalozi pokretne stvari Ugovor o zalozi pokretne stvari
Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica 1 Ugovor o zastupanju stranog pravnog lica 1
Ugovorsporazumni raskid predugovora o kupoprodaji Ugovorsporazumni raskid predugovora o kupoprodaji  

Strana br.1 Zakoni i Obrasci